30 Ekim 2012 Salı

2012 İNTERNET Reklam Gelirleri (Q1+Q2 / IAB-Türkiye)


Tüm dünyada dijital pazarlama endüstrisinin gelişmesi için kurulan ve halen 33 ülkede faaliyet gösteren IAB’nin (Interactive Advertisement Bureau) Türkiye merkezi IAB Türkiye’nin, açıklamasına göre dijital reklam yatırımları 2012’nin ilk altı ayında geçen yılın aynı dönemine göre % 34.4 artarak 416,77 milyon TL oldu.

IAB Türkiye Dijital Reklam Harcamaları // AdEx-2012 Altı Ay Raporu’na göre;

Display, arama raporu, mobil reklam, ilan sayfaları, e-posta, in game advertising gibi uygulamalardan oluşan internet reklam yatırımları toplamı; 416,77 milyon TL, gösterim/tıklanma bazlı reklam, video, sponsorluk ve gelir paylaşımlı reklam yatırımlarından oluşan “Display Reklam Yatırımları”; 169,10 milyon TL,
Ücretli sıralama, arama motoru görüntülü reklam ağından oluşan “Arama Motoru Reklam Yatırımları”; 196,53 milyon TL, Mobil gösterim ve mobil opt-in SMS/MMS’den oluşan “Mobil Reklam Yatırımları”        
14,94 milyon TL, İlan sayfaları reklam yatırımları 32,74 milyon TL olurken, e-posta ve in game advertising reklam yatırımları toplamı 3,46 milyon TL olarak gerçekleşti.
 

IAB Türkiye 2012 ilk altı ay Dijital Reklam Harcamaları*

IAB Türkiye Başkanı (Ahmet PURA);

 “Reklam yatırımlarının yıl içindeki dağılımını dikkate alarak, 2012 sonunda dünya ve Avrupa ortalamalarının oldukça üstünde kalan %40’lık büyüme oranını yakalayacağımıza inanıyoruz. Bu senenin öne çıkanları hiç kuşkusuz video ve mobil olacak. BTK’nın 2012 II. Dönem raporuna göre Türkiye’deki genişbant abone sayısı 18 milyona ulaşmış. Bu bağlantı hızı ve kapasitenin, dolayısıyla video tüketiminin artışı anlamına geliyor. Mobilde de benzer bir eğilim mevcut. SMG raporları Haziran 2012’de Türkiye’de yaklaşık 37,7 milyon 3G abonesi olduğunu, 3G hizmetiyle birlikte mobil bilgisayardan ve cepten internet hizmeti alan abone sayısının 3,6 milyondan 10,6 milyona yükseldiğini ortaya koyuyor. Tablet kullanımına bakarsak durum daha da olumlu hale geliyor. 2012’de dünyadaki toplam tablet sayısının 117 milyonu geçeceği söyleniyor. Tüm bu gelişmelere paralel olarak IAB Türkiye, İnternet ölçümleme Araştırması’nın video ve mobil bölümü de yakında başlayacak. Özetle bir bütün olarak internet, 2012’ye de damgasını vuracak.” diyerek sözlerini tamamladı.

KAYNAK     : IAB-Türkiye 

FT-Not        : Ülkemizde internetin daha iyi bir alt yapıya kavuşması ve daha ekonomik hale gelmesi ile birlikte mobil pazardaki ürünlerin hızlı gelişimine bağlı olarak, internetin 2015 yılında şu anki durumundan daha iyi konuma geleceği kaçınılmazdır. Bunların önündeki en önemli engeller ise politik ve bürokratik süreçlerdir. Ayrıca, burada bizlere çok önemli görevler düşüyor: Bu alanda yatırımların ne kadar doğru ve verimli olduğunu ülkemizde bulunan herkese çok iyi bir şekilde ve kısa zamanda anlatmalıyız. Bulunduğumuz dönem bilgi ve teknoloji çağıdır ve bunu en iyi anlayan ve uygulayan işletmeler, global alandaki sert rekabette bir adım öne çıkacaklardır ve kesinlikle daha dayanıklı olacaktırlar.


21 Ekim 2012 Pazar

Etkinlik Sektörünün Sosyal Ağlardaki Durumu...


İnternetin ortaya çıkışı 1956 yıllarına dayanıyor. Ama asıl yaygınlaşması ve dünya'da kullanılır hale gelmesi 1995 yılında özel bir şirketin işletmesine geçmesi ile başlar.

Takip eden süreçte ise internet birçok ülkede, binlerce bilgisayar ağı arasında, milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılmaya başlanmıştır. Yani ilk olarak 1969 yılında ortaya çıkmasından 1995 yılına kadar, yaklaşık 24 yıl sonra tüm dünyada kullanılır hale gelmiştir.

Ticari bir hal almasından sonra üzerinde geliştirilen sayısız uygulamalar ile kullanıcıların hayatını ciddi derecede kolaylaştırır hale gelmiştir. Özellikle Sosyal Medya alanındaki gelişmeler bilginin  neredeyse ışık hızında yayılmasına sebep oluyor ve artık insanlar pek çok alış-verişlerini, araştırmalarını ve hatta konumuz olan etkinliklerin takibini bu sayede gerçekleştiriyorlar.

Çok fazla değil 8 yıl önce kurulan Facebook, bugün 900 milyondan fazla kullanıcıya hitap ediyor. Aynı şekilde Twitter'da hergün neredeyse 170 milyondan fazla tweet atılıyor. Google+ 'da da durum farklı değil.  LinkedIn, Pinterest, Foursquare, Xing ve daha pek çok uygulama ciddi kullanıcı seviyelerine ulaşmış durumda.

Bu hızlı gelişmeleri dikkate alan  Amiando, etkinlik sektörünün Sosyal Medya ile arasındaki yapıyı incelerek ankete detaylı bir rapor hazırlıyor. Aşağıda bununla ilgili bazı özet bilgileri bulabilirsiniz. Rapor 32 sayfadan oluştuğu için ilgili firmanın web sitesine girerek orijinal raporu kayıt olmanız durumunda elde edebilirsiniz.

Etkinlik organizatörlerine göre sosyal Medyanın pazarlamadaki önemi/dağılımı:

% 37 az önemli
% 18 Nötr
% 7 Önemli değil
% 3 Hiç önemli değil
% 35 Çok önemli


Bu tablodan da anlaşılacağı üzere, etkinlik organizatörleri için Sosyal Medya önemini önemli ölçüde koruyor.

Hangi Sosyal Medya uygulamasının kullanımı daha yaygın:


Bu tabloda da görülüyor ki bu hala Facebook ve Twitter en fazla rağbet gören mecralardan.

İlerleyen süreçte Sosyal Medya uygulamalarına daha fazla ilgi ve yatırım yapmayı planlayanlar:

% 78 Olumlu/yatırım planlayanlar
% 21 Nötr/herhangi bir plan yapmayanlar
% 1 Azaltmayı planlayanlarGörülüyor ki bu tablodan da anlaşılacağı üzere, etkinlik organizatörleri için Sosyal Medya yatırım yapmak ağırlıklı ve öncelikli bir durumda.

NOT: 2011 yılında elde edilen veriler ile bu senenin verilerini karşılaştırdığımızda, Sosyal Medya'nın en önemli pazarlama araçlarından biri olduğu ve önemini çok net koruduğu görülüyor.

KAYNAK: Amiando12 Ekim 2012 Cuma

YENİ TTK VE WEB SİTESİ ZORUNLULUĞU / DÜZENLEMELER…


Bilindiği üzere yeni TTK (Türk Ticaret Kanunu) çıktı ve yürürlüğe girdi, pek çok değişiklikte beraberinde geldi. Artık, tüm şirketlerin web sitesi olmalı, bunun yanında yeni TTK ile gelen ekler doğrultusunda bu web sitelerinde kanunen şirkete ait bilgilerin yayınlaması zorunluluğuda getirildi. Bunların yapılmaması yada eksik yapılması durumunda da ciddi cezai yaptırımların uygulanmasına karar verildi.
Dolayısı ile şirketlerin mutlaka web sitesine sahip olmalı, olanlarda ciddi şekilde güncellemeli yada değiştirmelidir. Elbette yasalar çerçevesinde bunlar en kısa sürede yapılacaktır ama bunun dışında önemli olan web sitelerinin yönetilebilir olması, şirketin kendisi tarafından güncellenebilir olması gerekmektedir. Bununla birlikte yasal zorunluluk bir yana, web sitesi bir firmanın dijital dünyadaki ruhudur ve prestijidir. İşte bu nedenle, web site tasarımının yüksek kalitede profesyonellerce tasarlanmalıdır.
Yasal düzenlemeler ile ilgili detaylı bilgilere aşağıda “MuhasebeTR” ulaşabilirsiniz:
Yeni Türk Ticaret kanununun 39.maddesine göre  şirketlerin kullanacakları her türlü kâğıt ve belgede, tacirin sicil numarası, ticaret unvanı, işletmesinin merkezi, tacir sermaye şirketi ise taahhüt edilen ve ödenen sermaye, internet sitesinin adresi ve numarası gösterilir. Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde, sırasıyla yönetim kurulu başkan ve üyelerinin; müdürlerin ve yöneticilerin adları ile soyadları gösterilir. Tüm bu bilgiler şirketin internet sitesinde de yayımlanır.
 • Bölünen şirketler internet sitesinde duyurulacak.
 • Bölünen şirketler alacaklarını internet sitesinde ilan edeceklerdir.
 • Payların elden çıkarılması veya kazanılması halinde internet sitesinden duyuru yapılır
 • Fesih davaları internet sitesinde ilan olunur.
 • Yönetim kuruluna seçilenlerin tescil olunduğu internet sitesinde ilan olunur.
 •  Genel kurulca seçilen şirket denetçisi internet sitesinde ilan olunur.
 • Genel kurul kararı internet sitesinde ilan olunur.
 • Finansal tabloların müzakeresine yönelik erteleme kararı internetsitesinde ilan olunur.
 • Genel kurul tutanağı internet sitesinde ilan olunur.
 • Genel kurul yetkili temsilcileri internet sitesinde ilan olunur.
 • İptal ve butlan davaları internet sitesinde ilan olunur.
 • İptal ve butlan davasına ilişkin mahkeme kararı internet sitesinde ilan olunur.
 • Esas sözleşmenin değiştirilmesine ilişkin karar internet sitesinde ilan olunur.
 • Sermayenin arttırılmasına ilişkin karar internet sitesinde ilan olunur.
 • Yeni pay alma ile ilgili karar internet sitesinde ilan olunur.
 • Sermaye borcunu yerine getirmeyen ortağa yapılan ihtar internetsitesinde ilan olunur.
 • Hamiline yazılı pay senetlerinin çıkarılması kararı internetsitesinde ilan olunur.
 • Finansal tablolar, yıllık faaliyet raporu, kar dağıtımına ilişkin kararlar internet sitesinde ilan olunur.
 • Alacaklıların çağrılması ile ilgili bildiri internet sitesinde ilan olunur.
İnternet Sitesi İle İlgili Cezai Sorumluluklar:
Kanunun 1524 üncü maddesinde öngörülen internet sitesini Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren üç ay içinde oluşturmayan veya internet sitesi mevcut ise aynı süre içinde internet sitesinin bir bölümünü bilgi toplumu hizmetlerine özgülemeyen anonim şirket yönetim kurulu üyeleri, limited şirket müdürleri ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirkette yönetici olan komandite ortaklar altı aya kadar hapis ve yüz günden üçyüz güne kadar adli para cezasıyla ve aynı madde uyarınca internet sitesine konulması gereken içeriği usulüne uygun bir şekilde koymayan bu bentte sayılan failler üç aya kadar hapis ve yüz güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılırlar.
Konunun oldukça ciddi olduğunu hatırlatır yukarıda belirtmeye çalıştığımız hususların alt yapı hazırlıklarının yapılması gerektiğini önemle tavsiye ederiz.
Kaynak ve Detaylar İçin: MuhasebeTR